მომსახურების სახეები/Range of services


საბუღალტრო მომსახურება / Accounting services
ფინანსური ანგარიშგების მომზადება / Preparing of financial statements
ფინანსური ოპერაციების სისწორის კვლევა / Correctness research of financial operations
კონსულტაციები საგადასახადო და ფინანსურ საკითხებზე / Tax and accounting consultations
შიდა კონტროლის სისტემის ანალიზი / Internal control system analysis


Contact Us

Ready to start your next project with us? That's great! Send us an email and we will get back to you as soon as possible!Tel: +995 32 2422169

Mob: +995 599 221121


× Drop Us Line !